zaterdag 23 januari 2021
Lettergrootte

Ons tennispark wordt onderhouden door zowel een groundsman als de parkcommissie. Om het spelen op ons park in goede banen te leiden heeft de vereniging een aantal baanregels opgesteld.

Algemene regels m.b.t. club / park

 • Alleen leden en gastspelers mogen tennissen op het park.
 • Op de banen bevinden zich alleen tennissers en geen toeschouwers.
 • Alle leden hebben een parkonderhoudende taak.
 • Alle leden hebben een controlerende taak.
 • Alle seniorleden draaien 1 of 2 keer per jaar een bardienst in het clubhuis.
 • Zorg dat er geen rommel op het park ligt.
 • Elke actie die kan leiden tot schade wordt zo mogelijk vermeden. Bij schade wordt die zo goed mogelijk hersteld.
 • Auto’s moeten geparkeerd worden op het parkeerterrein aan het begin van het sportpark en niet op de toegangsweg naar het tennispark of op de zandverstuiving.
 • Fietsen moeten geplaatst worden in de fietsenrekken.
 • In voorkomende gevallen dient het grote toegangshek bij vertrek door degene die bardienst heeft volledig, d.w.z. met slot engrondpen, afgesloten te worden.

Baanregels 

 • Afhangen (zie ook “Reserveren” ):
  Er mag alleen op de baan gespeeld worden, als alle spelers hebben afgehangen. Dus als er 4 spelers spelen, dan moeten er ook 4 geldige speelpasjes hangen. Bij het niet voldoen hieraan, dienen de spelers de baan te verlaten als er andere leden willen spelen.
 • Dresscode: Er mag alleen gespeeld worden in sporttenue en op tennisschoenen die geschikt zijn voor de zandkunstgras tennisbanen.
 • Vegen: Na het spelen dient de baan altijd geveegd te worden. Als er plassen op de baan staan, mag er niet geveegd worden. Na het vegen moeten de vegers weer geplaatst worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Wisselen van baanhelft: Het is niet toegestaan om op de netten te zitten of er overheen te stappen, klimmen of springen.
 • Toegang tot de baan: Toegang tot en verlaten van de baan dient te gebeuren via de dichtste bijzijnde hekdeur.
 • Gebruik van de tennisbanen bij winterse omstandigheden: Bespelen bij vorst is geen bezwaar. Echter, bij sneeuw, ijzel of opdooi zijn de banen niet bespeelbaar en mogen dan ook niet betreden worden. Pas nadat de vorst uit de grond is zijn de banen weer bruikbaar. Dat is één of enkele dagen na de vorst (afhankelijk van de weersomstandigheden). Schuif sneeuw niet weg in verband met kans op beschadiging van de mat en ongelijke verdeling van het infillmateriaal.
 • Algemeen:
  • Storend gedrag is niet toegestaan. Tennis is een concentratiesport en daarom dient er een zekere rust te zijn.
  • Lopen over de banen waar anderen spelen is niet toegestaan.
  • Toeschouwers en wachtende spelers moeten buiten de baan blijven.
  • Het ophalen van een bal, die naar de aangrenzende baan is gerold, is niet nodig. Vraag gewoon aan de spelers op de betreffende baan om de bal terug te gooien.

Het reserveren / afhangen van de banen

 • Het afhangen geschiedt door de lidmaatschapskaartjes van alle medespelers in het afhangbord te plaatsen en de begintijd aan te geven met behulp van de klok.
 • De speelduur is 45 minuten, zowel voor enkel- als dubbelspel.
 • Worden alle banen bespeeld, dan kan men afhangen op de baan die het eerst beschikbaar komt.
 • Van te voren afhangen / reserveren is niet toegestaan.
 • Wil men na 45 minuten nogmaals spelen, dan kan weer afgehangen worden. Men sluit dan achteraan in de rij.
 • Als banen gebruikt worden voor competitie, tossactiviteiten, toernooien, onderhoudswerkzaamheden, dan kunnen ze niet afgehangen worden. Bij toernooien zijn doorgaans alle banen bezet, bij andere activiteiten zijn er meestal banen vrij voor de overige leden.

De baanblokkering voor les, competitie en toernooien

 • Training wordt op baan 6 gegeven; soms gelijktijdig op baan 5 en 6.
 • Tijdens de competitie is er minimaal 1 baan beschikbaar voor niet competitiespelers. Een competitieteam mag gebruik maken van deze baan, maar komen er recreanten dan moet deze baan afgestaan worden. De lopende set mag worden uit gespeeld.
 • Tijdens toernooien mogen alle niet-lessende banen gebruikt worden.
 • Aanvoerders van competitieteams geven op het afhangbord aan wanneer de competitiewedstrijd begint en (indien mogelijk) wanneer deze eindigt.
 • Trainingstijden en andere blokkeringen (o.a. Toss) worden aangegeven op het prikbord of voor het raam van het clubgebouw.
 • De banen 1 t/m 4 zijn gereserveerd voor onderstaande activiteiten:  
  - Zondag10.00  –  12.00 uuralle leden vanaf 17 jaar
  - Maandag20.00  –  22.00 uuralle leden
  - Woensdag09.00  –  12.00 uurdames
  - Vrijdag09.00  –  12.00 uur55+
 • Als de groundsman of de parkcommissie daarom vraagt, dient de baan verlaten te worden. Hun baanwerkzaamheden hebben een absolute voorrang.

De verlichting van de banen

 • Is er een bardienst, dan doet degene die dienst heeft de verlichting aan en uit.
 • Gedurende de periode waarin geen bardienst plaatsvindt, kan de baanverlichting worden geactiveerd middels de aan/uit-schakelaars die zich bevinden in het kastje tegen de rechtermuur van de buitenhal. Na 1 uur zal de gekozen verlichting automatisch doven. Verlenging dient vóór het verstrijken van dit uur plaats te vinden door opnieuw op de aan-schakelaar van de betreffende banengroep te drukken.

Login